Drīzumā

"Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis..." - Sal. māc. 3:11