0.2 C
Rīga
trešdien, jūlijs 15, 2020
Mājas Sprediķi Rasīns PATIESĪBAS PASAULE

PATIESĪBAS PASAULE

SCOAN 29/12/2019

Labrīt, draudze. Laimīgu jauno gadu jau iepriekš! Kāds ir tavas sirds stāvoklis? Kāds ir tavs secinājums par 2019. gadu? Dažiem šis gads bijis gads, kuru labāk neatgādināt, citiem – sasniegumiem bagāts. Bet šis gads bija baiļpilns gads pēc dievišķas atklāsmes caur pravieti TB Džošua.

Jēzus saka, ka patiesībā darīs mūs brīvus. Tā kā patiesība ir senāka par meliem, tad tā pastāvēs. Patiesība bija vispirms, tātad tā pabeigs sacīksti.

Nespried par savu situāciju no ārpuses. Noskaidro patiesību no Dieva redzēs punkta.

Ticība rodas, kad patiesības Vārds uzvar mūsu domāšanas procesus.

DIVAS PASAULES

Ir divas pasaules – melu un patiesības pasaule. Mēs visi nākam no neticīgās pasaules, kurā valda savas tradīcijas, paštaisnība – pasaules, kas lepojas ar sevi. Pasaules mīlestība ir visbiežākais iemesls, kāpēc cilvēki novēršas no Kristus.

Jēzus atbildēja: “Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja Mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulaiņi cīnītos par to, lai Es nekristu jūdu rokās. Bet nu Mana valstība nav no šejienes.” Tad Pilāts Viņam sacīja: “Tad Tu tomēr esi Ķēniņš?” Jēzus atbildēja: “Tu pareizi saki, Es esmu Ķēniņš. Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.

JĀŅA 18:36-37

Cilvēki meklē izlaušanos no vecā gada. Cilvēki ir vīlušies, jo šajā pasaulē prieks ir mākslīgi rādīts un miers – nepastāvīgs. Bet pretējais valda patiesajā pasaulē. Tajā tu būsi svētīts ienākot un izejot.

Svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams.

5. MOZUS 28:6

Jēzus apsolīja, ka viņš būs ar tevi gadu no gada, jo viņš ir tas pats šodien, vakar un mūžīgi. Patiesās pasaules svētības ir paliekošas.

Tie, kas dzīvo patiesajā pasaulē, piekopj dievisķu dzīvesveidu; tie ir mīlestības kanāli, kur valda naids; gaisma, kur valda tumsa. Kad mēs sakām, ka ir divas pasaules, tad ar to mēs domājam, ka pastāv divi redzes punkti.

Patiesībā ir garīga. Patiesību jāaptver garīgi. Mums jāatrod patiesība un stipri jāturas pie tās; visu jāpārbauda Dieva Vārda gaisma.

DIEVS SKATĀS CAURI

Ko tu gaidi no nākošā gada? Vai meklē līderi? Atceries, ka ļaudis atraidīja Dāvidu un Jeftu, bet Dievs viņus aicināja Savā darblaukā… Cilvēks bieži vien kļūdaini spriež par cilvēka raksturu. Dievs meklē svēto ticību, mīlestību un gara augļus, kas nāk no cilvēka gara.

Vai tu meklē dzīves partneri? Cilvēks spēj aprakstīt cilvēka ārējo izskatu. Neesi pārsteigts, ja cilvēks vispirms redz ārējos dotumus vai skaistumu, bet pat nepiemin iekšējā cilvēka kvalitātes.

Vai tu meklē Dieva vīru? Bībele saka, ka “Jēzus liecība ir praviešu gars” (Atkl. 19:11). Daudzi teiks, ka nākošais gads būs veiksmes, svētību, pārpilnības gads, bet visi šie vārdi tikai piepilda gaisu un neaizskar cilvēka sirdsapziņu, ja tie nav runāti Sv. Gara spēkā.

PATIESAIS PRAVIETIS

Bībelē, 2. Laika gr. 18. nod. mēs lasām, ka visi 400 pravieši sludināja veiksmi un izdošanos, bet Jošafats, kurš bija daļa no patiesības pasaules un uzticējās Dievam, jautāja vai neesot vēl kāds pravietis. Uz ko otrs ķēniņš, kurš dzīvoja melu pasaulē, atbildēja, ka ir vēl viens pravietis, bet to viņš nīstot. Atnāca Mihs, kas bija patiess pravietis un pasludināja neveiksmi un neizdošanos – Vārds piepildījās.

Brāļi, mēs dzirdam patiesības vārdu, kad runā Dievs. Dievs dod gaismu Savam Vārdam, apstiprina Savu Vārdu un piepilda Savu Vārdu ar Savu Garu. Nav Vārda, ko Jēzus teicis, kas nebūtu piepildījies. Ja mēs sākām, ka Jēzuām ir tas pats šodien, vakar un mūžīgi, tad tas to arī nozīmē.

Sātana nodoms ir ieslodzīt ļaudis nabadzībā, ciešanās un neveiksmē. Vai esi gatavs cīnīties labo ticības cīņu, neļaujot pasaules rūpēm ienākt sirdī? Kā? Lasot Vārdu un padarot to par daļu no sevis.

Vai tu zini, kas notiks nākošgad? Dievs zina, Jēzus zina. Ko tu sagaidi no nākošā gada? Mums ir divu veidu gadi – melu gads un patiesības gads. Patiesības gads ir Dieva gads. Tikai Jēzus var tevi ievest patiesības pasaulē.

Mēs darām gadu jaunu pēc tā, kā mēs dzīvojam. Kad tu patiesi pieņem Jēzu, tad tu kļūsti par daļu no patiesības un tavai pagātnei pienāk gals.

Šis vēstījums tevi iedrošina dzīties vispirms pēc Dieva valstības, un visas lietas taps piemestas. Ja Dievs ir ar tevi, kas būs pret tevi? Ja Dievs ir ar nāciju, kas būs pret to? Jēzus ir nācis, lai tevi svētītu, atjaunotu un padarītu pilnīgu. Dod Viņam pateicību!

Pravieši nav izmiruši līdz ar veco derību, bet pravieši ir galvenā tēma jaunajā derībā. Lai Dievs svētī Savu Vārdu!

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

- Advertisment -

Most Popular

LŪGŠANAS SIRDS

Rakstvietas: Ef. 6:18, Ps. 66:18 Tie, kas slavē Dievu šeit virs zemes no visas sirds, debesīs jutīsies kā mājās....

ATBRĪVOTS NO ZAGŠANAS GARA

Kopš bērnības Emanuelam Gabi bija zagšanas problēma. Viņš zaga pat gaļu no mātes vārītās zupas. Viņam nezinot, viņš bija dēmonisku spēku varā.

ES TICU, PALĪDZI MANAI NETICĪBAI

Galvenā rakstvieta: Marka 9:23-29 Kad tu ēdīsi no debesu maizes, tev vairs nesalks. Kā rakstīts: tavi vārdi ir saldāki...

NEESI IZBIJIES!

Kad mēs esam baiļu un panikas pārņemti, citiem vārdiem sakot, neredzam problēmām un situācijām pāri, mēs aizmirstam par ticību.

Recent Comments