0.2 C
Rīga
otrdien, augusts 11, 2020
Mājas Sprediķi Andžela JAUNAIS VAJĀŠANU VILNIS

JAUNAIS VAJĀŠANU VILNIS

SCOAN 02/02/2020 Andželas vēsts

Viņš ir sirdspuksti reiz nedzīvai sirdij. Viņš ir elpa reiz nedzīvai būtnei un dzīviba, reiz izkaltušiem kauliem. – Viņš ir mūsu liecība. Kad mēs aizmirstam, no kurienes esam nākuši – mēs esam pazuduši, jo iesākumi mūsu panākumiem slēpj sevī dziļāku nozīmi kā pats rezultāts.

Pār katru paaudzi kristietībā, sākot ar Kristus laikiem, ir gājis pāri jauns vajāšanu vilnis. Paskaties atpakaļ uz pirmajiem apustuļiem: Mateju, Pēteri, Stefanu, Jāni, Pāvilu, utt. – dažiem nocirta galvu, citi krustā sisti kājām gaisā, citi tika eļļā vārīti vai nomētāti akmeņiem, citiem pat dzīviem nodīrāja ādu. – Šie visi bija Kristus mācekļi – vīri ar vārdu, kuri maksāja visaugstāko cenu, lai evaņģēlijs nonāktu pie mums. Šodien – tas pats vajāšanu vilnis joprojām iet mums pāri, bet tā izcelsme nenāk no turienes, kur tu domā.

MANA LIECĪBA

Mani sauc Andžela un es esmu no Amerikas. Es vēlos padalīties ar savu pieredzi: es pirmoreiz nonācu “SCOAN” baznīcā, kad manu ķermeni mocīja invaliditāte un līdz manai miršanas dienai – noteikts datums. Attēlā varat redzēt manu mugurkaulu, cik tas ir izliekts. Velns to izmantoja, lai mani iznīcinātu. 14 gadu vecumā mani kauli sāka šķiebties. Šajā laika posmā, manu izveseļošanās procesu caur terapījām un citādi atbalstīja valdība, tāpat kā tiem, kas bija ratiņkrēslos un uz slimības gultas.

Dakteri apgalvoja, ka viņi nespēj palīdzēt – kauli turpināja šķiebties. Viņi nespēja novērst bojājumus vai mazināt mokošās sāpes. Kauli sāka satriekt orgānus un ārsti teica, ka es nonākšu ratiņkrēslā un ka orgāni pārstās darboties viens pēc otra, un beigās miršu pāragrā nāvē.

Es atceros, kā es skaitīju atlikušos gadus, ko ārsti deva, tad vienu dienu kāds apmeklētājs man parādīja video no “SCOAN” baznīcas, toreiz manā vietējā draudzē (Kalifornijas štatā, ASV) – tieši tajā brīdī nomira nāve un piedzima dzīvība manī.

Jēzus ir mana liecība. Uz mana ķermeņa vēl joprojām ir rētas. Es esmu nodzīvojusi jau par 11 gadiem ilgāk, nekā ārsti domāja, pateicoties Dieva žēlastībai pravieša TB Džošua dzīvē. Nekad neaizmirsīšu trešdienas dievkalpojumu vietējā draudzē, Kalifornijas štatā, kad skatījos “SCOAN” videomateriālus, kur Jēzus atjaunoja dzīvību tiem, kas sirga ar AIDS/HIV un vēzi, redzēju, kā tiek dziedināti tizli un akli redz gaismu.

Skatoties, es sapratu, ka cilvēka atbrīvošana, nav tikai kaut kas uz ko cerēt vai neaizsniedzama vēlēšanās, bet ka Jēzus atbrīvoja un joprojām fiziski atbrīvo no slimībām, bada un trūkuma. Jēzus joprojām atbrīvo cilvēku no stāvokļa, kad cilvēku kontrolē sajūtas, un dod Savu Garu. Dieva bērnam nav jādzīvo zem velna kundzības, jo Jēzus atbrīvo, arī garīgi, no sātana valgiem.

Tā man rezot šos videomateriālus un kā vairojas liecības vienu pēc otras, beigās nonācu “SCOAN” baznīcā. Kad pravietis TB Džošua aizlūdza par mani – viss, ko velns bija iesācis, pilnībā apstājās. Es tapu dziedināta un brīva. Jūs varat iedomāties, cik priekpilna es devos visiem pastāstīt, kas ar mani noticis. Pārsteidzošā kārtā, es turpināju dzirdēt divus jautājumus:

  • Amerikā man jautāja: “Kāpēc tu devies uz Nigēriju, lai par tevi lūgtu?”
  • Un Nigērijā: “Kāpēc tu apmeklēji TB Džošua?”

Amerika man deva visu, kas man vajadzīgs, izņemot vienu lietu. Un šī viena lieta ir tā, ko es atradu TB Džošua dzīvē – patiess un dzīvs Dievs, kurš atklājās darbos. Kāpēc Nigērijā? Kāpēc TB. Džošua? – Jo Dievs apstiprina savu kalpu vārdus tos izpildot un apstiprinot. Redzi, kad Dieva Vārds kļūst tāds, kā uz Kunga lūpām, tad dzīvība, kas ir šajos vārdos, spēj izmainīt situācijas. Es tiku izmainīta.

Bet daudzi baznīcas cilvēki jautāja: kāpēc? Man jājautā: kāpēc pazudušiem jātop atrastiem? Kāpēc slimus vajag dziedināt? Kāpēc mirušiem jāceļas augšā? Tad mani ir atbilde: tikai tāpēc, ka tas nenotika tavā draudzē, kalpošanā vai pat valstī – nenozīmē, ka tam vispār nevajadzētu notikt.

VAJĀŠANAS TURPINĀS

Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

MAT. 18:20

Šis ir tas jaunais vajāšanu vilnis. Mēs – Kristus miesa, vajājam paši sevi, kaut gan neviens mums necērt galvu, tomēr mēs viens otru aprunājam. Lai arī neviens mūs nesauc par velniem, mēs nosodam paši sevi. Bibelē lasām, ka Marija dzemdeja Dēlu un Viņam būs vārds: Emanuels – tulk. Dievs ar mums (Mat. 1:23). Sākumā mēs visi bijām viens, kad Dievs teica: “Augļojieties un vairojieties!”, bet mēs šo vienādojumu apgriezām otrādi. Kad Dievs teica: vairojieties, mēs teicām: sašķelsim. Mēs sasķeļam draudzes atkarībā no ādas krāsas, no konfesijas, no garīgā līdera vai no politskās pārliecības.

Kad Jēzus kalnā tika apskaidrots, tur nebija tikai viens māceklis. Jēzus teica, ka mēs būsim viņa liecinieki Jūdejā, Samarījā un līdz pašam pasaules galam (Ap. d. 1:8). Viņš nebija vienīgais laivā, ka uznāca negaiss. Vasarsvētkos mācekļi bija kopā un sadraudzībā, kad pār viņiem nāca Sv. Gars. Bet šodien mēs viens ar otru nesaprotamies: kā tad Jēzus būs mūsu vidū? Ja mācītāji un priesteri, vai pravieši un bīskapi nespēs staigāt kopā – kā spēs viņu draudzes locekļi savā starpā? Ja nebūsim vienoti – kā mēs izpildīsim evaņģēlija uzdevumu?

Evanģēlija uzdevums neslēpjas tikai vārdos vai daiļrunībā, bet varenā spēkā un enerģijā, kas plūst no Sv. Gara – pārveidodams, paātrinādams izaugsmi, apgaismodams un sķīstīdams visus ticīgos. Evaņģēlija mērķis ir sniegt ticīgajiem autoritāti sludināt labo vēsti, dziedināt slimos, atbrīvot un glābt pazudušos, bet joprojām paaudzes ir pazudušas un meklē kur griezties, kam par iemeslu ir tas, ko mēs darām vai sakām viens otram kristiešu vidū. Padomā: mēs neiebilstam kopā labi pavadīt laiku ar prezidentu vai bagātnieku, kamēr turpinām viens otru vajāt un tā pastiprināt šķelšanos Kristus miesā.

SĶELŠANĀS DRAUDZĒ

Vestibilā manā iepriekšējā draudzē uz galda atradās populārs Amerikāņu žurnāls un tur bija stāsts par pravieti TB. Džošua, un es to izlasīju. Tā bija pirmā reize, kad dzirdēju par TB Džošua un “SCOAN” – Sinagogu – visu nāciju draudzi. Raksta beigās kāda ietekmīga persona Amerikāņu kristiešu sabiedrībā ieteica: nebrauciet uz turieni! Tas ir grēks apmeklēt svešu sadraudzību. Uzmanieties no šī mācītāja! Ja kaut ko nedarīsim, pat izredzēti tiks pievilti! Mums viņš jāaptur!

Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.

JĀŅA 17:21

Un tā draudzē radās bailes un naids pret personu, kuru nekad nebija satikuši un baznīcu, kuru nekad neapmeklēja. Daudzi ļāva vārdiem ietekmēt un sarīdīt sevi pret savu brāli – gan pretēji tam, ko teica Dieva Vārds. Un jo vairāk viņi pret to cīnījās, jo sašķeltāki kļuva un jo tālāk maldījas no Jēzus lūgšanas.

Kristus evaņģēlijs mūs padara par vienu veselumu, bet tas pats evaņģēlijs šodien mūs sašķeļ gabalos. Vai iemesls meklējams atšķirīgos baznīcu nosaukumos? Atceries, ka baznīcas nosaukums ir tikai simbolisks. Nosaukumiem “Apvienotā metodistu baznīca”, “SCOAN”, “Pareizticīgā baznīca” vai “Vasarsvētku draudze” ir tikai simboliska nozīme; Jēzus ir draudzes galva – apskaidrošanas cerība. Bībele iestājas par vienotību, bet mēs sludinām šķelšanos. Ja valda šķelšanās starp ticīgajiem, kas notiks citu starpā? Tikai sliktāk un to mēs šodien redzam, jo vajāšanās nogalināto pieaug ik dienas. Tomēr joprojām kādi turpina kliegt: es esmu par Pāvilu! Citsa atkal: es par Pēteri! Kas gan ir Pēteris un Pāvils?

Lai gan miesa sastāv no daudziem locekļiem, tomēr tā darbību iedvesmo Sv. Gars ar vienu mērķi, tā lai nebūtu šķelšanās, bet lai locekļi cits par citu gādātu. Kas ir lielākais locekļu starpā? – Vai miesa, mute? Un mazākais? – Vai zods, varbūt mazais pirkstiņš? Dažreiz es uzdodu jautājumu: kam man vajadzīgs mazais kājas pirkstiņš? Liec tikai visai miesai sajust, ka ir problēma ar to, piem., atdauzot pret sienas stūri, un visi locekļi būs iesaistīti, lai atrisinātu šo problēmu. Tādai jābūt Kristus miesai.

INCIDENTS SINAGOGĀ

Tas man atgādina incidentu, kas šeit notika (12/09/14 – SCOAN viesnīcas sabrukšana): mira vairāk kā 100 cilvēku no dažādām nācijām – es piedalījos ar to saistītās tiesas prāvās, bet pārsteidzošākais bija tas, ka tie, kas atbalstīja cietušo ģimenes, bija cilvēki no citām reliģiskām grupām, pat ķēniņi un ķēniņienes ieradās, lai sniegtu atbalstu, bet, diemžēl, neviena kristīgā organizācija neizrādīja atbalstu. Es pati personīgi pieņemu zvanus ofisā no musulmaņu kopienas līderiem, bet nesaņēmu nevienu zvanu no kristiešu līderiem. Kāpēc? Jo mēs vajājam savējos. Kur ir mūsu sirdsapziņa? Atceries, ka mūsu sirdsapziņa ir Sv. Gara komunikācijas vieta ar mums (Rom 9:1).

Šodien kādiem draudzes locekļiem tiek aizliegts satikties ar citas draudzes locekļiem, vai aiziegts klausīties citas draudzes mācītāju sprediķus, jo atšķiras doktrīnas, bet Jēzus sniedzas pāri doktrīnām, konfesijām un ideoloģijām – tāds ir evaņģēlijs, kas mums uzticēts, par ko daudzi atdevuši savas dzīvības, lai tas būtu pieejams mums. Bet mēs turpinām atņemt dzīvības citiem, nosodot savu māsu Kristū, pazudinot citu kalpošanu un cīnoties ar līdzcilvēkiem.

Mūms jāsaprot viens: tie, kas cīnās pret Dievu un Viņa praviešiem, ir pievilti un padevušies maldiem. Būsim uzmanīgi! Tas ir pilnīgi iespējams: uzaugt baznīcā, iemācīties visas ieražas un nepazīt Dievu. Tu vari lasīt jauno derību un nekad neiepazīt Jēzu, jo kristietība stāv un krīt par Jēzu Kristu un Sv. Gara apgaismību. “Neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā vien Svētajā Garā.” – (1. Kor. 12:3). Tas nozīme to, ka tu vari pazīt Jēzu tādā mērā, kādā Sv. Gars ir vēlējies to tev atklāt.- Bet ja tas, ko tu saki, dari vai iznīcini, Sv. Garam nav patīkami – kā tad Viņš tev atklās Jēzu?

Dieva Vārds ir instruments Sv. Gara rokās, lai glābtu un svētītu un lai padarītu tevi pasaulē par atšķirību. Tāpec ka daudzos no mums Vārds negūst virsroku, nav nekādas izmaiņas vai atšķirības. Cik skumji dzīvot sakramentu un sabata, lūgšanu un sprediķu pāpilnā laikā, bet tā arī bez rezultāta un vajāšanu vilnis turpina noslaucīt Kristus miesu.

Pravietis TB Džošua bija atšķirība manā dzīvē: viņš man nekad nejautāja, no kuras draudzes esmu nākusi vai kādai konfesijai piederu. Kad Tas Kungs aicināja Ananiju, Ananija, nekad neprasīja Saulam viņa sertifikātu, kas apliecinātu, ka viņš ir kristietis, lai varētu aizlūgt par viņu – Ananija vienkārši paklausīja Dievam (Ap. d. 9). Kad Pēteris tika uzaicināts Kornēlija namā, viņš nejautāja atļauja no garīgajiem līderiem, vai viņš drīkst apmeklēt pagānu – Viņš vienkārši gāja paklausībā Dievam (Ap. d. 10). Pēterim runājot Dieva Vārdus, Sv. Gars izlējās pār klausītājiem un Dievs apliecināja Pētera vārdus. To pašu Pēteri vēlāk piesita krustā viņa paklausības dēļ. Jēzus bija Pēterim teicis, ka viņš būs klints uz kuras cels draudzi un ka viņa vajāšanas ir kā toniks viņa svaidījumam. Šodien mēs varam redzēt baznīcu – dzīvu un joprojām augam.

Naids ir toniks mūsu svaidījumam. Šie Dieva kalpi nekad nejautāja atļauju no līderiem, lai paklausītu Dievam. Kāpēc? Jo zināšanas nav atslēga, bet gan paklausība. Es esmu vesela šodien paklausības dēļ. Tas, kas notiek kristietībā šodien, sauc pēc vienotības. Vienosimies!

Gamaliēls teica: ja kaut kas ir cilvēku darbs, tas iznīks, bet, ja Dieva, to nevarēs iznīcināt, bet jāuzmanās, ka mēs nekļūstam par Dieva pretiniekiem (Ap. d. 5:38-39). Šai gudrībai esam redzējuši pierādījumus. Mūsu bērni ir ieguvēji ir no tiem, kurus mēs vajājam. Ieklausies savā sirdsapziņā! Tas ir sauciens pēc vienotības.

Paskaties uz saviem darbiem, vārdiem: ja tu es viens no tiem, kas vajā, tad tev ir iespēja mainīties. Pāvils pārstājot draudzes vajāšanu, kļuva daļu no tās. Nepriecājies par savu amata nosaukumu, bet priecājies, ka tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Dieva evaņģēlijs – kur odžu dzimums kļūst par svēto sēklu, kur lauva ganās kopā ar aitu.

Nobeigumā gribu jūs atstāt ar šo domu: Kristus un Vārds ir viens, Vārds un Gars ir nešķirami – lūk, tādai ir jābut Kristus miesai. Šī ir mana lūgšan: ka patiesi ticīgie atrastu iemeslu būt vienotiem Kristū! Āmen!

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

- Advertisment -

Most Popular

LŪGŠANAS SIRDS

Rakstvietas: Ef. 6:18, Ps. 66:18 Tie, kas slavē Dievu šeit virs zemes no visas sirds, debesīs jutīsies kā mājās....

ATBRĪVOTS NO ZAGŠANAS GARA

Kopš bērnības Emanuelam Gabi bija zagšanas problēma. Viņš zaga pat gaļu no mātes vārītās zupas. Viņam nezinot, viņš bija dēmonisku spēku varā.

ES TICU, PALĪDZI MANAI NETICĪBAI

Galvenā rakstvieta: Marka 9:23-29 Kad tu ēdīsi no debesu maizes, tev vairs nesalks. Kā rakstīts: tavi vārdi ir saldāki...

NEESI IZBIJIES!

Kad mēs esam baiļu un panikas pārņemti, citiem vārdiem sakot, neredzam problēmām un situācijām pāri, mēs aizmirstam par ticību.

Recent Comments